Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 22 octombrie 2010

Precizări privind Declaraţia 102

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 15 octombrie 2010, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2559/2010 prin care a fost completat Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit modificărilor aduse de Ordin, contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj datorate de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială stabilite prin OUG nr. 82/2010 se declară de către plătitorii de venit în formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”. Astfel, anexa nr. 16 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” prevăzută în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se completează cu poziţiile:
- 27 „Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială”;
- 28 „Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială”.
Contul în care se vor plăti contribuţiile individuale de asigurări este cel prevăzut la art. 4 din OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea plătitorului de venit.
Organele fiscale care administrează plătitorii de venit vor distribui sumele plătite în contul menţionat mai sus şi vor stinge contribuţiile individuale de asigurări declarate, în conformitate cu dispoziţiile art. 114 şi art. 115 din Codul de Procedură Fiscală.
Data plăţii este:
- data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal în cazul plăţilor în numerar;
- data poştei în cazul plăţilor prin mandat poştal;
- data la care băncile debitează contul în cazul plăţilor prin decontare bancară.
Distribuirea sumelor din contul unic se face distinct pe fiecare buget sau fond, proporţional cu obligaţiile datorate.
Atenţie! Prevederile se aplică începând cu obligaţiile de plată aferente lunii septembrie cu termen de declarare 25 octombrie 2010.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.559/2010 aprivind modificarea şi completarea Ordinului nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea , nr. 692/15 octombrie 2010; Ordinul comun al miniştrilor Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Finanţelor Publice, nr. 1.475/2.466/2010, pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declarare aşi palta contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj prevăzute la art. III din OUG nr. 58/2010.

www.velcont.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...