Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

marți, 26 octombrie 2010

În atenţia contribuabililor mari şi mijlocii! Obligaţiile lunii octombrie vor fi depuse numai electronic

Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie cu termen de declarare 25 noiembrie 2010, declaraţiile fiscale vor fi depuse numai electronic de către contribuabilii mari şi mijlocii definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi de către sediile secundare ale acestora. Astfel, până la data de 25 noiembrie 2010, se vor transmite prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN):
- 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;
- 710 „Declaraţie rectificativă”;
- 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
- 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
- 120 „Decont privind accizele”;
- 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”;
- 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”.
Declaraţiile fiscale prevăzute mai sus se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevăzute în HG nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la SEN, cu modificările şi completările ulterioare.
Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditaţi în prezent, se găseşte pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - www.mcsi.ro/Registrul furnizorilor de servicii de certificare, aceştia fiind, în ordine alfabetică:
- CERTSIGN, www.certsign.ro;
- DIGI SIGN, www. digisign.ro;
- TRANS SPED, www. transsped.ro.
Pentru garantarea securităţii operaţiunilor electronice, titularii certificatelor calificate în calitate de reprezentanţi sau împuterniciţi pentru semnarea declaraţiilor fiscale se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line publicate pe website-ul ANAF, la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Înregistrare certificate digitale, conform dispoziţiilor cap. III din OMEF nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”, prevăzut la art. 7 alin. (2) din OMEF nr. 858/2008 va fi însoţit de următoarele documente:
- documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
- documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
Documentele menţionate mai sus se depun, de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea ANAF.
Pentru documentele prezentate în original şi copie, organul fiscal va păstra copia documentelor, după verificarea conformităţii cu originalul.
Atenţie! Contribuabilii, alţii decât cei menţionaţi mai sus, pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, ca metodă alternativă de declarare.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670/01.10.2010, OPANAF nr. 2.568/2010 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704/21.10.2010

www.velcont.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...