vineri, 29 octombrie 2010

Firmele vor primi o subventie de 300 de lei pentru fiecare ucenic angajat

Executivul a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Astfel, potrivit noului act normativ, angajatorii vor primi de la stat cate 300 de lei brut lunar pentru fiecare contract de ucenicie la locul de munca pe care il incheie cu tineri care au varsta intre 16 si 25 de ani.
“Este o lege flexibila, care permite angajatorilor sa angajeze ucenici, iar ucenicilor le permite sa se formeze intr-o meserie. Aceasta lege garanteaza intrarea ucenicilor pe piata muncii,” a declarat ministru Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ioan Botis.

Potrivit actului normativ, tinerii cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani vor avea acces mai facil pe piata muncii, iar angajatorii vor primi o subventie lunara in valoare de 300 de lei brut de la agentiile de ocupare a fortei de munca, in scopul formarii ucenicului.
Aceasta lege a fost pusa in acord cu Legea educatiei nationale, astfel incat in momentul in care sunt absolvite cele 9 clase obligatorii sa se poata opta pentru o directie educationala, una profesionala sau incadrarea in munca prin utilizarea prevederilor legii uceniciei.

“Consider ca este una din legile extrem de importante pe care le transmitem Parlamentului si cred ca acest lucru se va cunoaste prin cresterea gradului de ocupare si prin scaderea numarului somajului in randul tinerilor”, a mai precizat ministrul Botis.

Potrivit Ministerului Muncii, pentru anul 2011 bugetul alocat pentru formarea profesionala a ucenicilor va fi de aproximativ 460.000 de lei, fiind estimat ca vor beneficia aproximativ 1500-1800 de persoane de prevederile acestei legi. in anul 2010, aproximativ 500 de persoane au fost cuprinse in acest program. sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=21897

joi, 28 octombrie 2010

Obligaţii declarative cu termen în luna noiembrie 2010

In luna noiembrie 2010, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 5 noiembrie 2010:
- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna octombrie 2010 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 noiembrie 2010:
- Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2296/2007;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 15 noiembrie 2010:
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna octombrie 2010, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010.

Până la 25 noiembrie 2010:
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie - 2010, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010, formular 102. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.559/2010;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010, formular 224; Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.

miercuri, 27 octombrie 2010

Informaţii depunere declaraţii electronice

Pentru facilitarea depunerii electronice a declaraţiilor fiscale de către contribuabilii mari şi mijlocii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor Instrucţiunile de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line.
Documentul poate fi accesat direct pe websiteurile:
- ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice din prima pagină;

marți, 26 octombrie 2010

În atenţia contribuabililor mari şi mijlocii! Obligaţiile lunii octombrie vor fi depuse numai electronic

Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie cu termen de declarare 25 noiembrie 2010, declaraţiile fiscale vor fi depuse numai electronic de către contribuabilii mari şi mijlocii definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi de către sediile secundare ale acestora. Astfel, până la data de 25 noiembrie 2010, se vor transmite prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN):
- 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;
- 710 „Declaraţie rectificativă”;
- 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
- 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
- 120 „Decont privind accizele”;
- 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”;
- 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”.
Declaraţiile fiscale prevăzute mai sus se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevăzute în HG nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la SEN, cu modificările şi completările ulterioare.
Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditaţi în prezent, se găseşte pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - www.mcsi.ro/Registrul furnizorilor de servicii de certificare, aceştia fiind, în ordine alfabetică:
- CERTSIGN, www.certsign.ro;
- DIGI SIGN, www. digisign.ro;
- TRANS SPED, www. transsped.ro.
Pentru garantarea securităţii operaţiunilor electronice, titularii certificatelor calificate în calitate de reprezentanţi sau împuterniciţi pentru semnarea declaraţiilor fiscale se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line publicate pe website-ul ANAF, la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Înregistrare certificate digitale, conform dispoziţiilor cap. III din OMEF nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”, prevăzut la art. 7 alin. (2) din OMEF nr. 858/2008 va fi însoţit de următoarele documente:
- documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
- documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
Documentele menţionate mai sus se depun, de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea ANAF.
Pentru documentele prezentate în original şi copie, organul fiscal va păstra copia documentelor, după verificarea conformităţii cu originalul.
Atenţie! Contribuabilii, alţii decât cei menţionaţi mai sus, pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, ca metodă alternativă de declarare.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670/01.10.2010, OPANAF nr. 2.568/2010 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704/21.10.2010

www.velcont.com

vineri, 22 octombrie 2010

Precizări privind Declaraţia 102

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 15 octombrie 2010, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2559/2010 prin care a fost completat Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit modificărilor aduse de Ordin, contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj datorate de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială stabilite prin OUG nr. 82/2010 se declară de către plătitorii de venit în formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”. Astfel, anexa nr. 16 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” prevăzută în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se completează cu poziţiile:
- 27 „Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială”;
- 28 „Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială”.
Contul în care se vor plăti contribuţiile individuale de asigurări este cel prevăzut la art. 4 din OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea plătitorului de venit.
Organele fiscale care administrează plătitorii de venit vor distribui sumele plătite în contul menţionat mai sus şi vor stinge contribuţiile individuale de asigurări declarate, în conformitate cu dispoziţiile art. 114 şi art. 115 din Codul de Procedură Fiscală.
Data plăţii este:
- data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal în cazul plăţilor în numerar;
- data poştei în cazul plăţilor prin mandat poştal;
- data la care băncile debitează contul în cazul plăţilor prin decontare bancară.
Distribuirea sumelor din contul unic se face distinct pe fiecare buget sau fond, proporţional cu obligaţiile datorate.
Atenţie! Prevederile se aplică începând cu obligaţiile de plată aferente lunii septembrie cu termen de declarare 25 octombrie 2010.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.559/2010 aprivind modificarea şi completarea Ordinului nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea , nr. 692/15 octombrie 2010; Ordinul comun al miniştrilor Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Finanţelor Publice, nr. 1.475/2.466/2010, pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declarare aşi palta contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj prevăzute la art. III din OUG nr. 58/2010.

www.velcont.com

miercuri, 20 octombrie 2010

In atenţia restanţierilor la bugetul general consolidat al statului!

La 31 octombrie 2010, pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, va fi publicată lista restanţierilor care, la 30 septembrie 2010, înregistrau datorii la bugetul general consolidat al statului.
Pentru a evita publicarea pe „lista datornicilor”, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să achite debitele restante până la termenul menţionat mai sus.
Cei interesaţi pot consulta lista operatorilor economici cu datorii restante la bugetul general consolidat accesând website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, fie categoria Informaţii publice subcategoriile Informaţii despre agenţii economici/ Obligaţii restante către bugete, din meniul superior, fie categoria Servicii online, subcategoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagină.
*
Bază legală: Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

www.velcont.com

marți, 19 octombrie 2010

Luni, 25 octombrie a.c., inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010, formular 102. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din CF şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2010, formular 224. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.
- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), formular 104, pentru trimestrul III 2010. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008.

www.velcont.com

luni, 18 octombrie 2010

CERERE de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice

CERERE de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala

In MO nr. 450 din data de 24.05.2006 a fost publicat OMF nr. 752, privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

CAPITOLUL I
Certificatul de atestare fiscală

A. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice
Art. 1. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa şi vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice;
b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal, conform procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 2. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.
Art. 3. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării acestuia.
Art. 4. - În perioada de utilizare prevăzută la art. 3 contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.
Art. 5. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 6. - (1) În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor va consulta:
a) dosarul fiscal al contribuabilului;
b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului.
(2) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Art. 7. - (1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde două secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A \"Obligaţii de plată\";
b) secţiunea B \"Alte menţiuni\".
(2) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(3) În sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţii de plată exigibile şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.
(4) Nu se înscriu la secţiunea A \"Obligaţii de plată\" sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:
a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;
b) planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară;
c) actul prin care s-a dispus suspendarea executării actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
d) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
e) cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;
f) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;
g) alte menţiuni.
(6) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.
Art. 8. - Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se vor soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.
Art. 9. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.
Art. 10. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:
a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;
b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Art. 11. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 12. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 13. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 14. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
B. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice
Art. 15. - Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;
b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.
Art. 16. - Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.
Art. 17. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.
Art. 18. - Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.
Art. 19. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 20. - (1) Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se face de organul fiscal pe baza datelor din evidenţa fiscală a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
(2) Se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.
(3) De asemenea, se vor urmări deciziile de impunere pentru plăţi anticipate şi se va consulta fişa analitică pe plătitor a contribuabililor (emisă atât de aplicaţia GOTICA, cât şi de aplicaţia SIAC, după caz, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de salarii şi/sau TVA).
Art. 21. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va cuprinde două secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A \"Obligaţii de plată pe categorii de venituri realizate sau estimate, după caz\";
b) secţiunea B \"Alte menţiuni\".
Art. 22. - (1) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(2) Nu se înscriu la secţiunea A sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 23. - (1) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:
a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;
b) actul prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
c) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
d) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;
e) alte menţiuni.
(2) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice.
Art. 24. - Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
Art. 25. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.
Art. 26. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:
a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;
b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.
Art. 27. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
Art. 28. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
Art. 29. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Art. 30. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

CAPITOLUL II
Certificatul de obligaţii bugetare

Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare
Art. 31. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii:
a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;
c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.
Art. 32. - Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.
Art. 33. - Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.
Art. 34. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale teritoriale cu atribuţii de control.
Art. 35. - (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A \"Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz\";
b) secţiunea B \"Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz\";
c) secţiunea C \"Alte menţiuni\".
(2) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare;
c) majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;
d) orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu: penalităţi).
(3) Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.
(4) La secţiunea B se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(5) La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:
a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul acestora de respectare;
b) cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.
Art. 36. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.
Art. 37. - Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.
Art. 38. - Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:
a) un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare;
b) un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;
c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.
Art. 39. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Certificat de obligaţii bugetare\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin.
Art. 40. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Certificat de obligaţii bugetare\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.
Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
- Ordinul ministrului finanţelor nr. 448/1999 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;
- dispoziţiile referitoare la Certificatul fiscal, cod 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.541/1998 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999;
- dispoziţiile referitoare la Cererea de eliberare a unui certificat fiscal, cod 14.13.25.99, prevăzute la pct. 47 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.
Art. 42. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 43. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

vineri, 15 octombrie 2010

Nivelul dobânzilor şi penalităţi de întârziere, începând cu 1 iulie 2010

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată, contribuabilii vor datora atât dobânzi de întârziere, cât şi penalităţi de întârziere.

Dobânda de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată va fi de la 1 iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile de întârziere se stabilesc, în funcţie de data stingerii obligaţiilor fiscale principale, astfel:
- dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
- dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, se datorează o penalitate de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
- dacă stingerea se realizează după împlinirea termenului prevăzut mai sus, se datorează o penalitate de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Excepţii:
- nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei;
- nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, după data deschiderii procedurii insolvenţei.

Important! Pentru creanţele fiscale care au scadenţa anterior intrării în vigoare a ordonanţei, dobânzile şi penalităţile de întârziere încep să curgă de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv 1 iulie 2010.

luni, 11 octombrie 2010

Refacturarea utilitatilor catre chiriasi

Intrebare: Societatea are incheiata contracte de inchirieri spatii comerciale, optand pentru taxare. TVA-ul la achizitii este dedus conform prorata.

Conform contractelor chiriasilor li se refactureaza utilitatile. Cum se procedeaza dpdv al TVA?

Ce informatii trebuie sa cuprinda factura?

Raspuns: Inchirierea de bunuri imobile este scutita de taxa pe valoare adaugata, in conditiile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit acestuia, sunt scutite de taxa arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:

1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;

4. inchirierea seifurilor; In acest sens, un bun imobil reprezinta orice structura fixata in sau pe pamant.

Alin. (3) al articolului mentionat prevede ca, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. In acest sens, punctul 38 alin. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiunese va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului.

In conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din legea mentionata, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul unor operatiuni taxabile.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective

Punctul 19 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca, in cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana, respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri, se aplica structura de comisionar.

Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile.

Prin urmare, daca prin contractele de inchiriere se stipuleaza ca plata utilitatilor nu este inclusa in pretul chiriei, societatea poate refactura aceste cheltuieli catre chiriasi aplicand structura de comisionar.

Societatea are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni.

Astfel, facturile se vor emite cu TVA colectata. Factura se va emite in conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal si va cuprinde informatiile obligatorii prevazute la alin. (5) al acestui articol. In factura emisa se va mentiona si numarul contractului de inchiriere in baza caruia societatea refactureaza aceste utilitati.

sursa:http://www.infotva.ro/index.php?pag=a&aid=2919

vineri, 8 octombrie 2010

Procedura inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari

In conformitate cu prevederile art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:

a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA target="_blank" class="contextual_links">TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 1321;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

Astfel cum prevede alin. (4) al acestui articol, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.

Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari este redata in Anexa nr. 1 a OANAF 2101/2010.

Prevederi cu privire la inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal sunt redate in Capitolul II al acestei proceduri Sectiunea 1. Potrivit acestora, contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA (punctul 1).

In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:

- formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
- documentele prevazute la pct. 4 si 5, dupa caz.

Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu (punctul 3).

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal (punctul 4).

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilul va prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal (punctul 5).

Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) odata cu Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal (punctul 7).

Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare (punctul 8).

Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta, organul fiscal notifica solicitantului, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala (punctul 9).

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal se efectueaza in conformitate cu prevederile redate in Capitolul II Sectiunea a 2-a din procedura mentionata.

Potrivit acestora, persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea respectivelor operatiuni (punctul 1).

In vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoana inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:
- formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
- documentele prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1, dupa caz.

Persoanele fizice inregistrate in scopuri de TVA care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu (punctul 3).

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni sau notari provizorii privind punerea in miscare a actiunii penale, se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 4 si 5 din sectiunea 1 (punctul 4).

Acte necesare cazier judiciar pentru inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari


In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, imputernicitii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie/ Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti unde acestea au sediul social/sucursala/filiala/punct de lucru.

Documentele necesare:

a) Solicitare scrisa, semnata si stampilata de conducerea societatii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioara - daca este cazul, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal, nationalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitarii certificatului de cazier – formular tipizat;
b) Chitanta de plata a taxei de eliberare, in cuantum de 10 RON;
c) Timbre fiscale in valoare de 2 RON;
d) Imputernicire scrisa pentru reprezentantul legal al societatii, care va depune cererea si va ridica certificatul – formular tipizat;
e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (in copie si original);
f) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in copie si original).
Conform precizarilor Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Contabilitate Publica, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plati:
- in numerar – la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;
- prin mandat postal – la unitatile Companiei Nationale “Posta Romana” S.A.;
- prin decontare bancara – din contul propriu deschis la o institutie de credit din Romania.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza in maximum 3 zile lucratoare si este valabil 6 luni de la data eliberarii.

Mentionam ca informatiile prezentate si formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile si la adresa www.politiaromana.ro in sectiunea Informatii utile/Acte necesare.

sursa:http://www.contabilul.ro/a/4142/Procedura-inscrierii-in-Registrul-operatorilor-intracomunitari.html

sursa:http://www.contabilul.ro/a/4139/Acte-necesare-cazier-judiciar-pentru-inscrierea-in-Registrul-operatorilor-intracomunitari.html

joi, 7 octombrie 2010

Procedura din 2 august 2010 privind declararea contribuabililor inactivi

A. Prevederi generale
1. In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, parte componenta a Registrului contribuabililor, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
-nu au depus nicio declaratie pe parcursul unui semestru calendaristic;
-nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).
2. Prin exceptie de la prevederile pct. 1, nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.
3. In sensul prezentei proceduri, prin declaratii se inteleg formularele:
-100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
-102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale";
-300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
-301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
-390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri";
-394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".
4. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
5. Lista contribuabililor declarati inactivi se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
-li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;
-si-au indeplinit toate obligatiile declarative.
7. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati.
8. Lista contribuabililor reactivati se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Nu se inscriu in lista contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, urmare notificarilor transmise de organul fiscal, depun declaratii fiscale conform pct. 3, pana la data aprobarii listei contribuabililor declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
10. Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, precum si contribuabililor care au fost declarati inactivi, potrivit conditiilor privind declararea contribuabililor inactivi de catre organele de inspectie fiscala/organele de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si din unitatile sale subordonate.
11. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentele cu atributii in domeniul gestionarii Registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente, denumite in continuare compartimente de specialitate.
12. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.
13. Transmiterea listelor prevazute de prezenta procedura intre nivelele ierarhice implicate se face numai in format electronic.

B. Procedura privind inscrierea contribuabililor in evidenta contribuabililor inactivi
1. Lunar, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili, conform procedurilor de administrare in vigoare.
2. Semestrial, in termen de 15 zile de la data transmiterii notificarilor pentru termenele de declarare 25 ianuarie, respectiv 25 iulie, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminand din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.
3. Pentru intocmirea listei prevazute la pct. 2 se au in vedere urmatoarele:
a) se selecteaza numai acei contribuabili care, in decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscala, dintre cele prevazute la lit. A pct. 3, daca nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent, regimul derogatoriu;
b) nu se selecteaza contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare, conform legii;
c) nu se selecteaza sediile secundare ale contribuabililor, care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.
4. Lista prevazuta la pct. 2 contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscala;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
5. In maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la pct. 2, listele cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.
6. In termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala de tehnologia informatiei intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidata la nivelul intregii tari, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea elaborarii proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea acestei liste.
7. Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
8. La data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generala de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, inscrisi in evidentele lor fiscale.
9. In termen de maximum 5 zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet organul fiscal competent transmite fiecarui contribuabil din lista, aflat in competenta sa de administrare, cate o notificare privind includerea in lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru evitarea acestui fapt.
10. In termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finala a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.
11. Pentru intocmirea listei finale prevazute la pct. 10, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil inscris in lista, daca sunt indeplinite, in continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.
12. Listele finale cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv, care va cuprinde, pentru fiecare organ fiscal competent din cadrul directiei generale, numarul de contribuabili cuprinsi in lista, precum si numele, prenumele, functia si semnatura tuturor persoanelor responsabile pentru intocmirea listelor.
13. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, lista finala prevazuta la pct. 12 se semneaza de directorul general.
14. Dupa primirea listei finale a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor asigura parcurgerea etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
15. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor informeaza Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, pentru a aduce la cunostinta publica data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, prin afisare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si prin comunicate de presa.

C. Procedura privind scoaterea contribuabililor din evidenta contribuabililor declarati inactivi
1. In prima zi a fiecarei luni, organul fiscal competent intocmeste, pentru luna precedenta, lista contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, prevazute la lit. A pct. 6.
2. Pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, pentru fiecare contribuabil inscris in lista contribuabililor declarati inactivi se verifica daca sunt indeplinite conditiile de reactivare.
3. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat care cuprinde, pentru fiecare contribuabil, in afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
4. Dupa aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, care contine urmatoarele informatii:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscala;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
5. Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni si va fi insotita de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
6. Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
7. Ordinul intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. La data reactivarii unui contribuabil se reactiveaza toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

D. Publicarea evidentei contribuabililor declarati inactivi pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
1. Se constituie, ca sectiune in cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu urmatoarea structura:
-denumirea contribuabilului;
-codul de identificare fiscala;
-domiciliul fiscal;
-situatia curenta a contribuabilului, care cuprinde, dupa caz:
-data declararii ca inactiv (zz/ll/aa) si data anularii codului de TVA (zz/ll/aa), precum si ordinul prin care a fost declarat inactiv;
-data reactivarii ca urmare a indeplinirii conditiilor de reactivare (zz/ll/aa) si data reinregistrarii in scopuri de TVA, precum si ordinul prin care a fost reactivat;
-data incetarii activitatii/radierii;
-mentiunea ca nu figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi;
-situatia anterioara a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, dupa caz:
-perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa pana la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioada de inactivitate se vor mentiona data anularii codului de TVA, data reinregistrarii in scopuri de TVA si ordinul prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, dupa caz;
-mentiunea ca nu figureaza in perioadele anterioare in lista contribuabililor declarati inactivi.
2. In cazul contribuabililor care au sedii secundare, in evidenta se inscriu si sediile secundare inregistrate fiscal.
3. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizeaza in termen de doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a fiecarui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru:
a) aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi;
b) aprobarea listei contribuabililor reactivati;
c) eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
4. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizeaza cu contribuabilii radiati, inscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/incetarii activitatii. Contribuabilii radiati se mentin in evidenta contribuabililor declarati inactivi 5 ani de la data radierii.
5. Evidenta contribuabililor declarati inactivi astfel intocmita se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

marți, 5 octombrie 2010

Guvernul a decis sa elimine impozitul minim, de la 1 octombrie, au declarat pentru Mediafax surse oficiale.

Informatia a fost confirmata la sfarsitul sedintei de catre premierul Emil Boc, care a precizat ca, incepand cu luna octombrie, companiile vor plati impozit pe profit dupa regula generala.

"Firmele vor plati de la 1octombrie si pana 31 decembrie 2010 impozit pe profit, iar de la 1 ianuarie 2011 impozitul va fi tintit spre domenii de evaziune fiscala", a precizat la randul sau ministrul Finantelor, Gheorghe Ialomitianu.

El a aratat ca a fost mandatat de Guvern ca in termen de o luna sa definitiveze sistemul impozitului forfetar, pentru anul viitor.

Impozitul minim, introdus in primavara anului trecut, este cuprins intre 2.200 lei (aproximativ 500 euro), daca firmele au venituri totale de pana la 52.000 lei, si 43.000 lei (circa 10.000 euro) pentru venituri de peste 129 milioane lei.

Firmele care inregistreaza profit platesc impozit de 16%, dar nu mai putin de limita minima aferenta intervalului de venituri in care se incadreaza. La inceputul acestui an, Guvernul a intentionat sa inlocuiasca impozitul minim cu un impozit forfetar, insa masura a fost amanata.

sursa:http://www.wall-street.ro/articol/Economie/93042/Adio-impozit-minim-Ce-taxe-vor-plati-firmele-de-la-1-octombrie.html

vineri, 1 octombrie 2010

Ce este un buget?

Un buget este un plan exprimat în cantităţi monetare (bani) care se comportă ca o “foaie de parcurs” pentru a efectua obiectivele strategice a unei organizaţii.
O companie poate avea un buget de master stabilit pe un interval mai mare, un an,doi etc. sau un plan de profit stabilit pe perioade mai scurte,trimestriale semestriale etc. Bugetul general va include o o estimare a veniturilor si cheltuielilor pe o periaodă determinată. Bugetului general poate să cuprindă bugete determinate pe ramuri de activitate cum ar fi un buget de vanzări, bugetul de producţie, bugetul de marketing, bugetul administrativ. În plus, poate exista un buget de numerar şi un buget de cheltuieli de capital.
Este o practica comună că bugetele anuale să fie detailate pe trimestru şi / sau pe lună. De asemenea, este caracteristic (sau ar trebui să fie) faptul că bugetul anual nu va fi schimbat odată ce a inceput perioada pentru care a fost planificată. Managerii bun stiu ca un buget nu poate fi atât de rigid ca să nu permită o modificare in timp util atunci când este necesar.De regulă bugetele anuale pot fi revizuite doar când mediul de afaceri se schimbă radical.

www.velcont.com

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...