vineri, 13 august 2010

Amenda pentru nedepunerea raportarii contabile la 30.06.2010

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor de inactivitate sau de situatie in lichidare, după caz, pana la data de 13.08.2010, se sancţionează:
- cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare;
- cu amenda de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

joi, 5 august 2010

Termenul de depunere a raportarilor contabile la 30.06.2010 va fi 13 august 2010

Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la 13 august 2010.
Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2010, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.Proiectul prevede si faptul ca raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2010 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2010-06-02/termenul-de-depunere-a-raportarilor-contabile-la-30-06-2010-va-fi-13-august-2010.html

Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2010 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs
de lichidare, potrivit legii.

sursa:http://www.conta.ro/forum/index.php?showtopic=40629&hl=

miercuri, 4 august 2010

HG 791/2010 – norme metodologice aplicare Cod Fiscal (norme OUG 58)

A fost publicata Hotărârea Guvernului României nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

textul integral poate fi consultat in continuare aici

luni, 2 august 2010

Incepand din 1 iulie se impoziteaza tichetele de masa

Codul Fiscal, modificat de la 1 iulie: impozit pe tichetele de masa, pe dobanzi si pe ajutoare
de Dragos Comache HotNews.ro
Vineri, 18 iunie 2010, 16:26 Economie | Finanţe & Bănci

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, care prevede largirea bazei de impozitare si cresterea unor impozite, va intra in vigoare la data de 1 iulie, potrivit proiectului de ordonanta postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Scopul acestui act normativ este "cresterea veniturilor bugetare, al caror nivel a fost profund afectat de criza economica si financiara".

Fata de vechiul Cod Fiscal, varianta 2010 prevede:

- Impozitarea tuturor tichetelor (de masa, de cresa, de vacanta si a tichetelor cadou)
- Impozitarea veniturilor din dobanzi (depozite la termen si conturi curente)
- Impozitarea platilor compensatorii si a ajutoarelor primite, calculate in raport cu venitul lunar, salariul mediu pe economie sau salariul mediu pe unitate
- Introducea impozitului de 16% si pentru castigurile din tranzactii cu valori mobiliare, detinute de mai mult de un an (pana acum erau impozitate cu 1%); aceasta prevedere se aplica si in cazul castigurilor realizate din tranzactionarea unitatilor de fond (emise de fondurile de investitii)
- De asemenea, incepand din 2011, cota de impunere a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare va fi de 16%
- Scad deducerile in cazul veniturilor din drepturi de autor. Astfel, pragul de cheltuieli deductibile pentru cei platiti prin drepturi de autor va fi scazut de la 40% la 20%. Va fi pastrata impozitarea anticipata de 10%, aplicata acestor venituri in fiecare luna
- Cresc impozitele pe locuinte cu destinatie rezidentiala. Impozitul pe cladiri se dubleaza la 30%, fata de cota actuala, pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu a contribuabilului. Pentru ce-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu (deci cea de-a treia proprietate a contribuabilului), impozitul creste de la 50% la 100%. Pentru a treia proprietate impozitul creste de la 75% la 200%.

sursa:http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7447328-codul-fiscal-modificat-1-iulie-impozit-tichetele-masa-dobanzi-ajutoare.htm

duminică, 1 august 2010

Despre operatiunile financiare pe timpul suspendarii activitatii firmei

Detalii despre operatiunile financiare pe timpul suspendarii activitatii firmei gasiti pe VELCONT-informatii client

Acte necesare pentru reactivarea unei societati comerciale cu activitatea suspendata

La reluarea activităţii:
- Declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării
- Hotararea AGA cu privire la anularea suspendarii si reluarea activitatii
- Certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusă la suspendarea activităţii
- Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale (original);
- Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – taxe de registru si tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

IMPORTANT:
- Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
- În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
- Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei
sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
- Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru
completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal.
- Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
- Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate şi
numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
- Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2010-07-12/acte-necesare-pentru-reactivarea-unei-societati-comerciale-cu-activitatea-suspendata.html

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...