Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de VPDC@Velcont .com s.r.l. o firma de prelucrarea informatica a datelor contabile.

Faceți căutări pe acest blog

Se încarcă...

sâmbătă, 24 septembrie 2016

Inspectorii antifraudă intensifică acţiunile de control, inclusiv în weekend!

In perioada următoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative începând pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformării la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, se arată într-un comunicat al instituţiei.
Astfel, direcţiile regionale antifraudă de la nivelul întregii ţări vor documenta şi organiza acţiuni de monitorizare si control antifraudă operative, care vor viza următoarele sectoare:
•  domeniul recoltării cerealelor, morăritului şi panificaţiei
• centre comerciale angro din zone cu risc fiscal şi cu activitate semnificativă,
•  restaurante, baruri, cluburi
• zone cu aglomerare de comercianţi en-detail cu risc fiscal ridicat
•prestări de servicii direct către populaţie: turistice/agrement, sportive/medicale de estetică/întreţinere, întreţinere şi reparaţii auto
• livrări de bunuri cu amănuntul către populaţie: agroalimentare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, menaj, materiale de construcţii, jucării, electrice.
   Acţiunile de monitorizare şi control vor fi efectuate inclusiv în zile de sâmbată şi duminică, în funcţie de specificul activităţilor comerciale vizate.
Înainte de desfăşurarea controlului, vor exista activităţi de documentare la faţa locului şi de analiză a informaţiilor din bazele de date disponibile, dar şi din surse externe deschise, în vederea identificării principalelor zone cu volum ridicat al comerţului şi nivel scăzut de fiscalizare a veniturilor.
În pregătirea acţiunilor de control, vor fi valorificate petiţiile/sesizările şi informaţiile disponibile în bazele de date cu privire la valoarea plăţilor în trezorerie.
Totodată, componenta de pregătire a controlului va include furnizarea către echipele operative de control a informaţiilor relevante de risc, precum: situaţii de consemn la frontieră, tranzacţii cu risc fiscal, antecedente contravenţionale, sesizări penale.
sursa:http://www.capital.ro/inspectorii-antifrauda-vor-controla-centrele-comerciale-restaurantele-barurile-si-cluburile-inclusiv-in-weekend.html

vineri, 23 septembrie 2016

Obligatii ulterioare infiintarii PFA / II / IF

Dupa infiintare se depune la ANAF declaratia 220 privind veniturile estimate si declaratia 070 pentru inregistrare fiscala la administratia financiara pe raza careia isi desfasoara activitatea;Casa de Asigurari de Sanatate si Casa de Pensii. Alte obligatii ale noului antreprenor privesc relatiile acestuia cu Casa de Asigurari de Sanatate si la Casa de Pensii, obligatii ce constau in inchierea de contracte cu aceste institutii publice.

PFA in sistem real conduce contabilitatea in partida simpla. Pt aceasta se procura registrele prevazute de Ord MFP nr 1040/2004: Registrul-jurnal de incasari si plati (14-1-1/b ) si Registrul-inventar (14-1-


Se mai procura:
- de la DGFP Registrul unic de control in care se consemneaza de organele de control toate verificarile efectuate asupra PFA-ului;
- Registru inventar (cod 14-1-2) pentru inregistraea rezultatelor inventarierii anuale (sunt discutii ca trebuie sau nu trebuie acest registru);
- Jurnalele de vanzari si cumparari pt intocmirea Declaratiei 392 si urmarirea cifrei de afaceri (pt plafonul de 65.000 Euro).
Jurnalele Vanzari si Cumparari sunt obilgatorii pentru toate persoanele impozabile si neimpozabile pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatilor economice.
Jurnalele Vanzari si Cumparari nu sunt formulare tipizate stabilite de MFP. Fiecare persoană poate să îşi stabilească modelul acestor documente. Modelele orientative ale jurnalelor şi registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse în anexele nr. 1-4 ale OMEF nr. 1372/2008.


Aceste documente prevăzute se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, după caz.


sursa: 
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_315252/Dupa-infiintare-pfa-ce-acte-sunt-necesare-si-la-ce-institutie-imi-exprim-optiunea-pentru-pfa-norma-de-venit-sau-in-sistem-real.html

http://www.doctorfinance.ro/stiri/obligatii-ulterioare-infiintarii-pfa-ii-if-140

vineri, 16 septembrie 2016

Întrebări și răspunsuri despre Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Dacă înfiinţez o firmă nouă, pot să mă înscriu în Registrul Operatorilor Intracomunitari şi să mă înregistrez ca plătitor de TVA?
La înfiinţarea unei societăţi se poate opta şi pentru înregistrarea ca plătitor de TVA, scop în care se vor completa si depune formularele 088 - "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" şi 098 - "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal".
Totodată, la înfiinţarea societaţii, veţi completa corespunzător şi rubricile referitoare la TVA din Vectorul fiscal din formularul 010 - "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică". Concomitent veţi efectua şi înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, prin completarea si depunerea formularului 095 numai dacă intenţionaţi să efectuaţi operaţiuni intracomunitare, aşa după cum acestea sunt definite la art.158^2 alin.(1) din Codul fiscal.
Schimbarea administratorului unei societăţi comerciale implică modificări din punct de vedere al înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari? Trebuie reluată procedura?
În situaţia în care intervin modificări ale listei asociaţilor şi/sau administratorilor, ulterior înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, acestea trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora. În acest sens, este necesară depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari (formular 095), însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori şi, după caz, de documentele doveditoare.
Un SRL neînregistrat în scopuri de TVA în România prestează servicii către un partener din UE. Vă rog să-mi spuneţi dacă SRL-ul din România este obligat să se înscrie în ROI, ce obligaţii declarative are şi dacă trebuie să verifice codul de înregistrare al partenerelui din UE (Decontul special de TVA sau declaraţia 390)?
Din aspectele prezentate de dumneavoastră rezultă că sunteti o persoană impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA în România, care prestează servicii pentru beneficiari stabiliţi în UE. În situaţia în care beneficiarii sunt persoane impozabile, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi aceştia. Beneficiarii serviciilor sunt persoane obligate la plata taxei conform legislaţiei statului membru. În acest caz, aveţi următoarele obligaţii:
- sa vă înregistrati în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dumneavoastră veţi fi înregistrată în scopuri de TVA doar pentru operaţiuni intracomunitare.
Trebuie înscris în ROI în următoarele ipoteze, daca firma/PFA-ul nu sunt plătitoare de TVA?
  • Achiziţie soft din UE (de ex. o licenţă Windows pentru uz intern), în afară de TVA mai implică şi alte impozite/taxe in România?
  • Achiziţii servicii publicitate prin Google Irlanda;
  • Achiziţii servicii de găzduire site, într-o ţară UE.
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
Pentru serviciile achiziționate de la furnizori din SUA nu aveţi obligaţia înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât nu vorbiţi de un stat membru UE.
În situația în care achizițiile intracomunitare de bunuri nu depăşesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari .
De asemenea , nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, intr-o tara UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului.
Un PFA neplătitor de TVA, care prestează servicii IT către SUA şi Asia, este obligat să fie plătitor de TVA în România şi să se înscrie în ROI? Dar dacă prestează servicii şi în UE?
Sunteţi obligat să vă înregistraţi ca plătitor de TVA în România doar la depăşirea plafonului, potrivit art 153 din Codul Fiscal. Trebuie să vă înregistraţi în Registrul operatorilor intracomunitar pentru servicii IT efectuate pentru persoane impozabile stabilite în UE pentru care locul prestării este în statul membru. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari trebuie facută înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare. Pentru prestările de servicii în afara Uniunii Europene nu aveţi obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.
O societate din România, neplătitoare de TVA, prestează servicii către o societate din UE, care nu este înregistrată în VIES. Avem obligaţia de a ne înregistra în ROI?
În funcţie de serviciile prestate, potrivit art 158^2 alin 1) lit c , din Codul Fiscal, pentru prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, persoana impozabilă din România are obligaţia înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari înainte de prestarea serviciului.
Dacă o societate românească neplătitoare de TVA facturează către o societate din UE, prestări de servicii cu materiale din România, trebuie să se înscrie in ROI? Activitatea se desfăşoară pe teritoriul ţării din UE.
Pentru serviciile prestate de către o SC neînregistrată în scopuri de TVA în România, pentru beneficiari stabiliţi in UE, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi beneficiarii.
În acest caz, aveţi obligația să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dacă un PFA neplătitor de TVA prestează servicii de consultanţă IT unui beneficiar din Norvegia, iar PFA-ul respectiv nu este înscris în ROI, se poate remedia această problemă fără consecinţe negative asupra nici uneia dintre părţi?
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. Deci trebuie să vă înregistraţi doar daca prestaţi servicii de consultanţă IT către un stat membru al UE.

Ce este Registrul Operatorilor Intracomunitari?

Începând cu data de 1 august 2010, a fost înfiinţat în cadrul ANAF “Registrul Operatorilor Intracomunitari”, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari este o condiție pentru validarea codului de TVA al unei societăți, când aceasta efectuează achiziții intracomunitare sau livrări intracomunitare de bunuri.
De asemenea, persoanele neînregistrate în scopuri de TVA se vor înscrie în acest registru când efectuează prestări intracomunitare de servicii cu caracter general sau când efectuează achiziții intracomunitare de bunuri ce depășesc plafonul de scutire de TVA.
Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari are ca efect validarea codului de TVA în sistemul VIES al Comunității Europene. În lipsa înscrierii în acest registru, o societate nu are valid codul de TVA pentru tranzacții intracomunitare chiar dacă aceasta este înregistrată în scopuri normale de TVA.

Cine trebuie să se înregistreze?

Sunt obligate să se înregistreze în registrul operatorilor intracomunitari toate persoanele impozabile care efectuează oricare dintre următoarele tipuri de operaţiuni intracomunitare:
  • livrări intracomunitare de bunuri;
  • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;
  • prestări de servicii intracomunitare;
  • achiziţii intracomunitare de bunuri;
  • achiziţii intracomunitare de servicii.
sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41916/avocatnet.html

marți, 19 iulie 2016

Anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA consecinte.

O societatea  al carui cod de TVA a fost anulat din oficiu, suporta consecintele fiscale reglementate prin art. 11 " Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal " alin. (1^3) in sensul ca nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar este obligata sa plateasca TVA colectata pentru operatiunile taxabile realizate in perioada in care figureaza cu cod TVA anulat.
Pentru operatiunile realizate in aceasta perioada, societatea depune, lunar, un formular cod 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" pentru suma TVA colectata, dar fara a mai depune declaratia informativa cod 394 pentru operatiunile respective, chiar daca au loc tranzactii cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

luni, 4 iulie 2016

Impozitul forfetar sau impozitul specific se aplica din 2017.

Incepand cu 1 ianuarie 2017 se va aplica o noua forma de impozit forfetar. Proiectul nu este nou, in conditiile in care inca de acum doi ani se dorea de catre Ministerul Finantelor avea in plan reintroducerea impozitului forfetar, insa de la inceputul anului in curs. Exceptia care se aplica initial si care tinea cont de cifra de afaceri si de numarul de salariati nu se mai aplica.
"Legea a fost ceruta de intreg spectrul industriei de turism din Romania pentru a simplifica modalitatea de raportare, conformare voluntara, respectiv controlul din partea autoritatilor publice. Salutam adoptarea acestui tip de impozitare, mai modern, axat pe baza unor modele de buna practica la nivelul altor tari europene.
In egala masura, trebuie sa fim foarte atenti ca implementarea acestei masuri sa fie una simpla si sa se asigure ca intreprinderile mici si mijlocii nu sunt dezavantajate in raport cu marii operatori din turism", a declarat Florin Jianu, presedinte CNIPMMR.
Vor plati impozit specific din 2017 firmele care au inscrisa ca activitate principala sau secundara, la final de 2016, una dintre urmatoarele activitati corespunzatoare codurilor CAEN:
5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare";
5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata";
5530 - "Parcuri pentru rulote" campinguri si tabere’’;
5590 - "Alte servicii de cazare";
5610 - "Restaurante’’;
5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente";
5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.";
5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".
Se plateste astfel de catre firme noul tip de impozit indiferent de cifra de afaceri sau de numarul de angajati. Singura exceptie o reprezinta firmele care se afla in stare de lichidare.
Retineti, totodata, ca daca pe parcursul unui an se intra in inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului, firma va plati impozit conform sistemului de impunere specific si nu va mai datora impozitul specific incepand cu semestrul urmator. In schimb, in cazul in care inactivitatea inceteaza in cursul anului, se aplica impozit specific incepand cu semestrul urmator celui in care inceteaza perioada de inactivitate.
De asemenea, conform proiectului, societatile cu mai multe unitati vor putea determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati calculat conform formulei corespunzatoare codului CAEN.

In cazul in care se doreste schimbarea sistemului de impozitare, persoanele juridice platitoare de impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor vor transmite organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific.
Daca la 31 decembrie inclusiv unitatile nu mai indeplinesc conditiile obligatorii pentru plata impozitului specific, au obligatia de a comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din acest sistem de impunere pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.

MOD DE CALCUL SI EXEMPLE
Incepand din 2017, aceasta forma noua de impozit forfetar nu mai tine cont de cifra de afaceri sau de numarul de salariati, ci de suprafata utila si de locatia afacerii care va fi astfel impozitata. Daca in suprafata utila sunt inscrise si gradini sau terase, acestea se vor supune modului de calcul pe care il prezentam mai jos, in formula redata de Startupcafe.ro:

Calcul impozit forfetar pentru restaurante

Exista 3 coduri CAEN vizate de formula de calcul a impozitului specific:
5610 – "Restaurante”,
5621 – "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,
5629 – "Alte servicii de alimentatie n.c.a.”.

Formula de calcul pleaca de la un impozit standard de 1400 de lei pe an la care se adauga un set de factori:
"- rangul localitatii (cu cat localitatea este mai mare cu atat impozitul e mai ridicat)
- suprafata utila (cu cat suprafata e mai mare cu atat impozitul e mai mare
- sezonalitatea (coeficient care reduce impozitul dar nu in functie de perioada anului ci in functie de rangul localitatii)
- un coeficient fix de reducere pentru spatiul tehnic (0.9)"
Municipiu
Zona A - 12,5
Zona B - 10
Zona C - 8
Zona E - 4
Cand se plateste impozitul specific?
Impozitul specific se achita in doua transe anuale:
- 50% din suma pentru semestrul I pana la 25 iulie inclusiv (prima plata, in 2017)
- 50% din suma pentru semestrul II pana la 25 ianuarie inclusiv (plata in 2018)
Exemple calcul date de initiatorul legii:
- un restaurant de 100 de metri patrati din zona B a municipiului Bucuresti ar avea de platit 15.120 de lei pe an. Acest impozit se calculeaza pe baza unei formule care are mai multe variabile printre care sezonalitate, spatiu tehnic, gradul de ocupare, gradul de incadrare a unitatii in localitatea respectiva;
- un bar sau o cafenea de 70 de metri patrati din zona A a Bucurestiului ar plati impozit de 8.060 de lei pe an,
- un hotel de 3 stele cu 100 de locuri de cazare din zona A a municipiului Brasov ar avea de platit 24.400 de lei pe an
- unei pensiuni de trei margarete si 50 de locuri de cazare din zona A a statiunii Predeal i-ar reveni un impozit de 4.400 de lei pe an"