Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

luni, 9 octombrie 2017

Reglementari generale pe care trebuie sa le aplice toate entitatile, indiferent de profilul de activitate


 1. Legea societatilor comerciale – Legea nr. 31/1990 care reglementeaza functionarea entitatilor – indiferent ca sunt SRL-uri, SA-uri sau alte tipuri.
 2.  Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea nr. 82/1991 care reglementeaza modul de organizare si de conducere a contabilitatii.
 3.  OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 4. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile – este un alt act legislativ pe care, desi in practica este mai mult in sarcina contabilului sa se asigure ca il aplici corect, este bine sa il cunosti.
 5.  Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 6. Codul Muncii,
 7.  Ordonanta 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, - obligatii ai privind utilizarea casei de marcat, orarele de functionare, acordarea de reduceri la vanzari si altele.
sursa:https://www.smartbill.ro/blog/legislatie-domeniu-activitate/

joi, 14 septembrie 2017

Sesiunea de asistenţă online ANAF din data de 13 septembrie 2017 "Plata defalcată a T.V.A."

Intrebare:  In cazul in care un furnizor decide sa aplice sistemul in perioada opțională, iar beneficiarul nu face plata corect in 2 conturi separate, beneficiarul va fi susceptibil de amenzi chiar dacă el nu aplica Opțional sistemul? Sau amenzile sunt aplicabile după 1 ian 2018?
Raspuns ANAF:  Prin excepţie, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, contul de TVA se poate debita cu TVA achitată în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă acesta nu a optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.
Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.
Suncţiunile se aplica doar persoanelor care au optat pentru aplicarea meceasimului începând cu 1 octombrie 2017.
Intrebare: când trebuie să deschid cont pentru tva defalcat, dacă nu optez opțional de la 1 octombrie?
Raspuns ANAF: De la data aplicării sistemului privind plata defalcată a TVA, opţional sau obligatoriu, trebuie să deţineţi un cont de TVA care trebuie să fie comunicat contribuabililor.
Intrebare:  Split TVA se aplica numai pentru facturi sau pentru orice documente de vanzare (de exemplu vanzari cu casele de marcat)? In Art. 22(1) scrie ca prevederile art 1-15 (adica tot ce inseamna split) se aplica pentru FACTURILE emise dupa data de 1 ian. Dupa mine, nu ar rezulta ca s-ar aplica si la vanzari cu amanuntul.
Raspuns ANAF: În conturile de TVA trebuie să fie depuse şi sume reprezentând TVA încasată în numerar. În conturile de TVA trebuie să fie depuse şi sume reprezentând TVA încasată în numerar, indiferent dacă încasarea se referă la o factură sau bon fiscal.
Intrebare:  Cum comentati legatura/contradictia dintre art. 22(1) si art. 15(3) ? Sau cu alte cuvinte, daca o firma cu tva la facturare are facturi din perioada anterioara pe care le incaseaza dupa 1 ian, va trebui sa-si vireze TVA-ul in contul de TVA, desi a fost declarat si (teoretic) platit? Credeti ca este posibil se se intample (in mod corect) acest lucru dat fiind faptul ca nu cred ca a tinut cineva evidenta incasarilor partiale defalcat pe baza si TVA, cerintele legislative in acest sens fiind doar pentru facturile cu TVA la incasare?
Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor legale persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferent facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau după caz înainte de data de la care aplică opțional plata defalcată a TVA și achitate după această dată.
Intrebare: O societate de asigurari ce plateste catre service-uri facturile de reparatii emise pe numele asiguratilor are obligatia de a efectua plata defalcat? Din perspectiva societatii de asigurare plata reprezinta o despagubire catre asigurat si este platita direct catre service deoarece este mai facil. Asiguratii pe numele carora este emisa factura de reparatii pot fi persoane neimpozabile sau impozabile.
Raspuns ANAF: Plata de către asigurător direct către service a reparației unui mijloc de transport nu se încadrează în operațiunile pentru care nu se aplică plata defalcată a TVA prevăzute la art.2 lit. a și lit. b din O.G. nr. 23/2017. Taxa din factura emisă de service trebuia achitată în contul dedicat încasării și plății TVA indicat în factură.
Intrebare: Neplatitorii de TVA sunt obligati sa achite facturile primite de la furnizorii platitori de TVA separat – suma fara tva intr-un cont si tva-aul aferent in alt cont comunicat de furnizor ?
Raspuns ANAF: Da, în situaţia descrisă de dvs.,există obligaţia efectuării plăţii defalcate a T.V.A. în contul de TVA comunicat de furnizor sau publicat pe site-ul ANAF/MFP.
Intrebare: Va rog sa precizati daca punctul c) din art.15. care spune ca TVA se va vira in contul propriu in termen de 7 zile lucratoare de la incasarea instrumentelor de plata emise anterior datei de 1 ian si incasate dupa aceasta data, se refera la persoanele care aplica TVA la incasare.
Raspuns ANAF: Articolul menționat de dumneavoastră se referă atât la persoanele care aplică sistemul TVA la încasare cât și la cele care nu aplică acest sistem.
Intrebare: Până la ce dată se depune notificarea la ANAF pentru opțiunea pentru înregistrare in sistemul de plată defalcată TVA la 1 octombrie 2017?
Raspuns ANAF: Opțiunea pentru înregistrare în sistemul de plată defalcată a TVA începând cu data de 01.10.2017 se poate depune după publicarea în Monitorul Oficial a formularului 086 „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”.
Intrebare: Cand se vor deschide conturile de TVA de catre Trezorerie?
Raspuns ANAF: Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului vor fi afișate pe site-ul ANAF și al MFP.
Intrebare: Ce se intampla in situatia in care clientul plateste in mod eronat intreaga valoare in contul curent si nu se plateste taxa in contul de TVA si nu face corectia in cele 7 zile? Furnizorul are obligatia sa vireze din contul sau curent in contul de TVA, suma virata eronat de client? Daca da, in acelasi termen de 7 zile?
Raspuns ANAF: În situația în care clientul nu efectuează corecția, respectiv nu efectuează plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, acesta va fi sancționat potrivit art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
Intrebare:  In interiorul celor sapte zile se pot face compensare in sensul ca daca in una din zile din incasarile si platile in numerar rezulta tva de plata iar in urmatoarea zi ,de exemplu reiese tva de recuperat?
Raspuns ANAF: Nu se acceptă compensări. Diferența de TVA se calculează pentru fiecare zi.
Intrebare: Ce se intampla cu incasarile in cont curent ale Biletelor la Ordin / Cec-urilorprimite de la clienti si care au termen de decontare dupa 01.10.2017 ? sau chiar 01.01.2018? Acestea nu pot fi schimbate fiind girate de clientul partenerului nostru?
Raspuns ANAF: Persoanele impozabile au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi încasate după această dată.
Intrebare: Întreprinderile individuale plătitoare de tva și care țin contabilitatea simplificat sunt asimilate societăților comerciale în ceea ce privește acest mecanism?
Raspuns ANAF: Toate persoanele impozabile, fizice sau juridice, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.
Intrebare: Ce se intampla cu tva-ul facturilor aflate in sold la 01.01.2018 pentru platitorii de tva la incasare? evident aplicand tva defalcat de la 01.01.2018.
Raspuns ANAF: Mecanismul privind plata defalcată a T.V.A nu schimbă regula privind stabilirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat a TVA.
Intrebare: In perioada de 7 zile lucratoare sunt permise compensari in interiorul firmei pt tva?In sensul ca daca am incasat numerar o factura pe data de 01 a lunii si efectuez o plata cu op pe data de 2 a lunii, presupunand ca incasarea este mai mare decat plata, cat tva colecat sunt obligat sa virez?diferenta sau platesc in totalitate tva-ul colectat pe data de 01 si pt. ce am platit furnizorului depun cerere de restituire?
Raspuns ANAF: Persoanele impozabile care efectuează încasări în numerar au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi.
Intrebare: Potrivit art. 3, alin. (2) din Ordonanta 23/2017 fac exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu suntînregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Cum se definesc persoanele fizice impozabile si cine intra in aceasta categorie?
Raspuns ANAF: Persoanele fizice care desfasoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități (ex. activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora), sunt persoane impozabile în scopul TVA.
Intrebare: Societatile cu impozit specific sau persoanele care obtin venituri din activitati independente nu beneficiaza de nicio facilitate similara platitorilor de impozit pe profit sau microintreprinderilor daca opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA inainte de 1 ianuarie 2018?
Raspuns ANAF: Astfel cum se prevede în O.G nr. 23/2017, societăţile care au obligaţia de a plăti doar impozit specific sau persoanele care obţin venituri din activităţi independente beneficiază, dacă este cazul, de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând T.V.A, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.
Intrebare: In cazul inregistrarii Split TVA cu data de 01.10.2017, se plateste TVA defalcat doar facturilor emise incepand cu data de 01.10.2017, pentru cele mai vechi regulile raman neschimbate? Deoarece, avem furnizori care au scadente de 90/120 de zile, pentru aceste facturi (emise inainte de 01.10.2017) platile lor vor fi neschimbate (nu vor intra in incidenta acestei OG?
Raspuns ANAF: Pentru facturile emise anterior datei de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică opţional plata defalcată a TVA şi achitate după această dată.
Intrebare: Daca optez in luna noiembrie pentru plata defalcata de TVA mai beneficiez de reducerea de 5% din impozitul pe profit aferent trimestrului IV?
Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor în vigoare, dacă optați începând cu luna noiembrie 2017, beneficiați de facilitatea menționată.
Intrebare: Procesatorul platilor on line, cu cardul, are vreo obligatie referitor la TVA-ul split?
Raspuns ANAF: Plata defalcată a T.V.A se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal.
S-ar intelege ca da…
Intrebare: Plata intregii sume facuta gresit in contul curent. Cine suporta penalitatile? (clientul/furnizorul) Furnizorul are obligatia sa il notifice pe client privind aceasta eroare? Care este procedura de corectie?
Raspuns ANAF:  Potrivit art 18 din O.G. nr. 23/2017 constituie contravenţie plata TVA de către persoanele impozabile în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului. Deci sancţiunea este suportată de către clientul ce efectuează plata eronat.
Intrebare: Nerezidentii inregistrati in scopuri de TVA folosesc conturi din Romania pentru incasarea si plata TVA? Nu pot folosi conturi din afara Romaniei?
Raspuns ANAF: În situația în care persoana nerezidentă este înregistrată în scopuri de TVA în România aceasta are obligați încasării/plății TVA prin intermediul contului de TVA.

Firmele care optează pentru plata defalcată a TVA beneficiază de facilități fiscale


Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA
în perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale, printre
care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale aferente obligațiilor
fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.
Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească
o serie de condiţii, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.
23/2017, respectiv:
a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie
2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de
30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
 b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii
comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
 c) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între
data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
 d) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de
31 decembrie 2017;
 e) să depună notificarea privind opţiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal
central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA
au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la
plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite
atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la
plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri
de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta
poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi
menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.
Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA
- amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru
opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite şi comunica o decizie de
amanare la plată, în vederea anulării, a penalităţilor de întarziere aferente obligatiilor
fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul
penaliţărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale.
- executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere
amânate la plată;

sursa:
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Serviciul de comunicare, relaţii publice şi
mass-media
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Bucureşti, Str. Apolodor, nr. 17,
sector 5, CP 050741
Tel: 021.319.9857
Email: presa@anaf.ro

luni, 7 august 2017

Lista celor mai importante modificări din codul muncii intrate în vigoare -Ordonanța de urgență nr. 53/2017

1. Actele adiționale vor trebui încheiate înainte să producă efecte
Poate cea mai semnificativă schimbare ce a apărut în activitatea angajatorilor este scurtarea termenului în care se pot încheia actele adiționale pentru modificările contractuale (de exemplu, când se majorează salariul sau când se schimbă criteriile de evaluare a activității profesionale). Mai precis, actele adiționale vor trebui încheiate înainte să producă efecte, nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificărilor. 
2. Munca salariaților cu normă parțială în afara programului, amendată
Dacă un salariat angajat cu normă parțială se va duce la serviciu în afara programului de lucru stabilit contractual, acesta va presta, conform legii, muncă nedeclarată. Până azi, această activitate nu era identificată prin Codul muncii ca muncă nedeclarată, ci exista doar o interdicție de a presta ore suplimentare de către salariații cu normă parțială. Astfel, această formă de muncă nedeclarată va putea fi sancționată cu amenzi de 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În forma inițială, proiectul lansat de Ministerul Muncii prevedea amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.
3. Munca salariaților în timpul suspendării contractului de muncă, amendată
O altă formă de muncă nedeclarată este considerată, în mod oficial, primirea la muncă a salariaților aflați în perioada de suspendare a contractului individual de muncă. Această modificare este, practic, doar o recunoaștere în legislație a jurisprudenței curții supreme a României. Concret, pentru munca în timpul suspendării contractului, angajatorii vor risca amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată (în loc de amenzi între 10.000 și 20.000 de lei, așa cum era prevăzut inițial). 
4. Primirea la lucru fără contract și fără raportarea în Revisal, muncă nedeclarată
În afară de munca în perioada de suspendare a contractului individual și în afara programului stabilit pentru salariații cu normă parțială, actul normativ apărut azi identifică încă două fapte ce constituie muncă nedeclarată. Mai exact, primirea la lucru fără încheierea contractului individual de muncă înainte de începerea activității și primirea la lucru fără înregistrarea în Revisal a raportului de muncă înainte de începerea activității. Ambele fapte vor fi sancționate cu amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată (lucru care, de altfel, deja se întâmplă: prima faptă e acoperită acum de Codul muncii, iar a doua - de hotărârea de Guvern privind Revisal). Și aici, a fost eliminat cuantumul minim al amenzilor, de 10.000 de lei, fiind păstrată o singură valoarea, cea maximă (20.000 de lei). 
5. Indulgență pentru angajatorii ce plătesc repede amenzile pentru munca nedeclarată
Pentru cele patru fapte ce vor constitui muncă nedeclarată, angajatorii vor putea plăti doar jumătate din minimul amenzilor, însă numai dacă le achită în maximum 48 de ore de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de contravenție. Așadar, vorbim de primirea la lucru fără încheierea contractului individual de muncă înainte de începerea activității, primirea la lucru fără înregistrarea în Revisal a raportului de muncă înainte de începerea activității, primirea la lucru a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat și primirea la lucru a unui salariat cu normă parțială în afara programului stabilit contractual.
6. Evidența orelor de lucru se va face mult mai strict
Evidența activității zilnice a salariaților va trebui să fie mai detaliată decât era până acum. Concret, dacă anterior se prevedea doar că angajatorii erau obligați să țină evidența orelor de lucru, de-acum aceștia vor fi obligați să înregistreze atât ora de începere a programului de lucru, cât și ora de terminare.


http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_45806/Codul-muncii-modificat-azi-prin-ordonanță-de-urgență-Lista-celor-mai-importante-modificări-intrate-in-vigoare.html

joi, 27 iulie 2017

Contributia la sanatate a persoanelor fizice care nu obtin venituri.

Persoanele fizice  care nu obţin venituri din salarii au la dispoziție două variante privind contributia la sanatate  Acestea sunt Plata lunară a contribuției la sănătate sau plata contribuției atunci când apare necesitatea serviciilor medicale.


Prima variantă, cea a plății lunare, implică achitarea contribuţiei la sănătate în procent de 5,5% din salariul minim brut pe economie, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive.
A doua variantă, cea a plății contribuției la momentul solicitării de servicii medicale, implică achitarea  echivalentul a 5,5% din şapte salarii minime pe economie.


Pentru stabilirea contribuției la sănătate, persoanele fără venituri trebuie să depună o declaraţie la unitatea competentă a Fiscului, se arată în Codul fiscal. Aceasta este, mai precis, Formularul 604 („Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate”).


Contribuţia la pensii
Orice persoană care nu obţine venituri, dar care vrea să se asigure şi să îşi completeze venitul asigurat, are posibilitatea de a plăti contribuţia la pensii, potrivit Legii nr. 263/2010. Acest lucru se face în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii din raza domiciliului.


În baza contractului de asigurare, contribuţia la pensii se achită lunar, cel târziu până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Însă există şi posibilitatea de a achita în avans contribuţia, pentru o perioadă de maximum 12 luni, calculate de la data plăţii.


Contractul de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii se aplică de la data înregistrării acestuia şi produce efecte numai pentru viitor. Din acest motiv, reprezentantul CNPP a subliniat că plata retroactivă a contribuţiei la pensii nu este posibilă în present.


sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42548/Ce-contribu%C5%A3ii-sociale-po%C5%A3i-s%C4%83-pl%C4%83te%C5%9Fti-ca-persoan%C4%83-fizic%C4%83-f%C4%83r%C4%83-venituri-%C5%9Fi-cum-trebuie-s%C4%83-procedezi.html

marți, 11 iulie 2017

Ce trebuie sa contina dosarul personal al salariatului

Copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie;
 • Copii dupa actele de studii/calificari/formare profesionala;
 • Formularul de candidatura (inclusiv CV si, eventual, scrisori de referinta);
 • Cererea de angajare;
 • Informarea prealabila la angajare;
 • Certificatul medical apt de angajare de la medicul de medicina a muncii;
 • Fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;
 • Carnetul de munca sau declaratia pe proprie raspundere ca angajatul nu are carnet de munca;
 • Certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere ca angajatul nu a suferit condamnari;
 • Permisul de munca daca angajatul este cetatean strain;
 • Fisa postului;
 • Contractul individual de munca;
 • Actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca (de exemplu: act aditional pentru clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, act aditional pentru modificari ale salariului sau ale functiei);
 • Copii dupa actele de identitate ale persoanelor aflate in intretinere (certificat de nastere, certificat de casatorie, carte/buletin de identitate etc.);
 • Copie dupa livretul militar daca este cazul;
 • Copie dupa permisul de conducere daca este cazul;
 • Fisele de evaluare a performantelor profesionale;
 • Deciziile referitoare la premieri si numiri pe pozitii ierarhice superioare;
 • Documente privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
 • Plangeri din partea angajatului.
 •  Ori de cate ori un angajat solicita un document, departamentul de resurse umane din firma dvs. are obligatia de a-l elibera pentru a-i atesta activitatea desfasurata si
 • calitatea de salariat (art. 34 alin. (5) din Codul muncii).
 • De asemenea, aveti obligatia de a asigura deplina confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal ale angajatilor dvs. (art. 40 alin. (2) litera i) din Codul muncii).

 • sursa:http://legislatiamuncii.manager.ro/a/13987/lista-completa-ce-trebuie-sa-contina-dosarul-personal-al-salariatului.html

  luni, 3 iulie 2017

  Din iulie, toate firmele și PFA vor trebui să își preschimbe actele de înregistrare la Registrul Comerțului

  Din 7 iulie 2017, atât firmele, cât și entitățile fără personalitate juridică din România vor avea și un identificator unic la nivel european (EUID), care va permite practic contribuabililor să fie identificați în sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din care va face parte și ONRC.

  Asemenea prevederi sunt incluse în Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului, publicată în iulie 2015 în Monitorul Oficial și despre care AvocatNet.ro a scris încă de atunci, aici.
  Concret, noul cod de identificare va fi atribuit contribuabililor înregistrati la ONRC, pe lângă identificatoarele deja existente, pe care entitățile le au acum, respectiv numărul de ordine din Registrul Comertului și CUI-ul atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.
  Astfel, din 7 iulie 2017, noul cod va fi acordat automat la înmatriculare/ înregistrare solicitanților, fie că vorbim de persoane juridice (firme), fie de entități fără personalitate juridică, organizate sub formă de PFA, întreprinderi individuale (II) sau familiale (IF).
  "Începând cu data de 7 iulie 2017, la înmatriculare/ înregistrare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, precum și identificatorul unic la nivel european (EUID), alocat în sistemul informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului", scrie într-un răspuns formulat redacției noastre de către Biroul de comunicare al ONRC.

  Firmele și PFA înființate înainte de 7 iulie 2017 își vor schimba actele de înregistrare

  Dacă problema firmelor și PFA-urilor ce se vor constitui din 7 iulie 2017 începând am lămurit-o, să vedem și cum vor trebui să procedeze entitățile deja înființate până la acel moment și ce va presupune pentru ele atribuirea identificatorului unic la nivel european.
  Potrivit informațiilor transmise de ONRC, de la data amintită, profesioniștii vor putea solicita preschimbarea certificatului de înregistrare cu noul certificat de înregistrare, care va conține și identificatorul unic la nivel european.
  Mai multe informații despre formalitățile pe care vor fi nevoite să le îndeplinească firmele, PFA/ II/ IF înregistrate anterior datei de 7 iulie 2017 se vor regăsi într-un ordin al Ministerului Justiției (MJ), document prin care va fi aprobată efectiv structura EUID.
  În acest sens, redacția noastră a trimis o solicitare și MJ, pentru a afla în ce stadiu se află instituția cu elaborarea actului normativ. Reprezentanții MJ nu ne-au oferit însă, până la momentul redactării acestui articol, vreun răspuns.
  Până la apariția unor clarificări în acest sens, ne putem gândi că emiterea noilor certificate de înregistrare, actualizate corespunzător cu codul unic la nivel european, se va face gratuit, prin depunerea unei cereri la ONRC. Asta cu atât mai mult cu cât, de la 1 februarie 2017, instituția nu mai percepe taxe pentru înscrierea a peste 30 de mențiuni în Registrul Comerțului, printre care și cele referitoare la modificarea datelor de identificare ale firmei sau entității fără personalitate juridică (detalii suplimentare despre taxele și tarifele eliminate la ONRC sunt aici și aici).

  Ce va cuprinde noul cod de identificare

  Potrivit Legii nr. 152/2015, codul EUID, care se va implementa din 7 iulie 2017, va include:
  • elementul de identificare al României;
  • elementul de identificare al registrului național în UE;
  • numărul persoanei din Registrul Comerțului.
  În plus, dacă va fi necesar, pentru a evita erorile de identificare, codul unic de înregistrare la nivel european va conține și alte elemente, care nu sunt însă detaliate în actul normativ citat, dar care se vor regăsi, cel mai probabil, în viitorul ordin al ministrului justiției.
  Documentul apărut cu aproape doi ani în urmă în Monitor mai stabilește că EUID va fi trecut pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, documentul pe care orică firma sau persoană fizică îl primește la înființare. Așa cum am explicat și anterior, documentul conține actualmente numai numărul de ordine din registrul comerțului și CUI-ul atribuit de Finanțe.
  În final, vă reamintim că odată cu aplicarea noilor prevederi, oricine va putea obține gratuit, online, informații despre orice firmă de pe teritoriul UE. Astfel, pe pagina de internet a ONRC și pe portalul de servicii online al acestuia vor fi disponibile, în mod gratuit, informații referitoare la profesioniștii din toate țările membre ale UE, înregistrați în registrul comerțului.
  Notă: Mai multe informații despre datele ce vor fi disponibile prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului puteți citi în acest articol.
  Important! În altă ordine de idei, din ianuarie 2017 și până în ianuarie 2019, PFA-urile care au au în prezent mai mult de cinci coduri CAEN sunt obligate să îşi modifice actele de înregistrare la Registrul Comerţului, după această perioadă riscând să fie radiate din oficiu - detalii, aici.

  sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_45665/Din-iulie-toate-firmele-?i-PFA-vor-trebui-s?-i?i-preschimbe-actele-de-inregistrare-la-Registrul-Comer?ului.html

  Reglementari generale pe care trebuie sa le aplice toate entitatile, indiferent de profilul de activitate

  Legea societatilor comerciale  –  Legea nr. 31/1990  care reglementeaza functionarea entitatilor – indiferent ca sunt SRL-uri, SA-uri sa...